Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

ZAWIADOMIENIE DO MIESZKAŃCÓW

Written by Administrator, 18 marca, 2020

W związku z przeciążeniem pracy gminnej oczyszczalni ścieków podczas opadów deszczu zachodzi uzasadnione podejrzenie nielegalnego podłączenia rynien spustowych odprowadzających wody opadowe z połaci dachowych z indywidualnych gospodarstw do gminnej kanalizacji sanitarnej. W związku z tym zawiadamiam, że w najbliższym czasie prowadzone będą kontrole w oparciu o przepis art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj.Dz.U .2019.1437).

Jednocześnie Wójt Gminy Łubnice przypomina, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy: Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a takie wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W sytuacji potwierdzenia wprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do gminnej kanalizacji sanitarnej wbrew zakazowi, przypominam iż podmiot wprowadzający naraża się na odpowiedzialność karną tj. na karę ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł, o czym stanowi art. 28 ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Jednocześnie jeżeli przeprowadzone kontrole przez upoważnionych pracowników UG Łubnice potwierdzą wprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do gminnej kanalizacji sanitarnej wbrew zakazowi, informuję że każde stwierdzone naruszenie w tym przedmiocie będzie zgłaszane do odpowiednich służb celem wszczęcia stosownego postępowania.

Wójt Gminy Łubnice

Michał Pazek

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.