Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

ZARZĄDZENIE NR 16/2013

Written by admin, 28 listopada, 2013

ZARZĄDZENIE NR 16/2013

Wójta Gminy Łubnice

z dnia 25 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łubnice

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594, ze zm.) oraz § 14 ust. 1  i §22 Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Łubnice, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2011 Wójta Gminy Łubnice z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Łubnice zarządzam:

§ 1.1. Ustalam dzień 24 grudnia  2013 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Łubnice.

2. W zamian za dzień wolny od pracy, o którym mowa w ust. 1 ustalam dzień pracy w sobotę 14 grudnia 2013 r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubnice.

Wójt Gminy Łubnice

Henryk Ciosek

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.