Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zarządzenie Nr 35/2019

Written by Aleksandra Strąg, Lipiec 25, 2019

ZARZĄDZENIE NR

WÓJTA GMINY ŁUBNICE

z dnia 25 lipca 2019r.

w sprawie wyłączenia z ruchu drogowego mostu w ciągu drogi dojazdowej do łąk na rzece Prośnie w miejscowości Wójcin

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

PSZOK