Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 WÓJTA GMINY ŁUBNICE w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Written by Administrator, Czerwiec 26, 2019

PDF Embedder requires a url attribute


ZARZĄDZENIE NR 30/2019 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Na podstawie art. 31 i ark 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 15 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ), zarządzam co następuje:

§1.

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, wzrostu temperatury powietrza, zarządzam skłócenie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Łubnice, bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2.

Ustalam czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Łubnice do godz. 14.00 w dniach kiedy temperatura powietrza w cieniu wyniesie 32 °C.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.


§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455