Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Łubnice w sprawie dalszego czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice

Written by Administrator, 4 maja, 2020

z dnia 4 maja 2020 r.

Na podstawie §2 Rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410), w brzmieniu określonym Rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2020 r. Ministra Edukacji Narodowej zmieniające Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 780), zarządzam co następuje:

§ 1.  Utrzymać na terenie Gminy Łubnice czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkoli samorządowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice do dnia 24 maja 2020r. .

§ 2.  Dalsze ograniczenie funkcjonowania przedszkoli do dnia określonego w §1 spowodowane jest brakiem możliwości po stronie Gminy dostosowania funkcjonowania przedszkoli do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w terminie do dnia 6 maja 2020r. .

§ 3.  Wykonanie Zarządzenia zleca się Dyrektorom Zespołów Szkół funkcjonujących na terenie Gminy Łubnice.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy w Łubnicach oraz stronach internetowych Zespołów Szkół.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.