Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Łubnice

Written by Administrator, 3 kwietnia, 2020

Zarządzenie Nr 10/2020

Wójta Gminy Łubnice

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w Gminie Łubnice w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź.zm.) oraz pkt 9 Ogłoszenia stanowiącego Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2020 z dnia 24.02.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Łubnice w 2020 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. Odstępuję od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Otwarty konkurs zostanie ogłoszony powtórnie w późniejszym terminie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.