Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zapytanie ofertowe

Written by admin, 5 lutego, 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Zakup mundurów dla Orkiestry Dętej w Łubnicach „

Postępowanie niniejszego zapytania ofertowego pn. „”Zakup mundurów dla Orkiestry Dętej w Łubnicach prowadzone jest na podstawie art, 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zmianami ). umowy o przyznaniu pomocy Nr 00066-6935-UM0510082/17UDA-RPLD.04.02.02-10-0025/16-00 z dnia 29 września 2017 roku oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015r.o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 {tj. Dz. U. z 2017rr. Poz.562 z póz. zm.)

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Projekt umowy

 

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.