Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zapytanie Ofertowe

Written by admin, Styczeń 29, 2018

Zapytanie Ofertowe

Dotyczy projektu pn. „Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w zabytkowym Kościele pw. NMP w Łubnicach” realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM0510083/17UDA-RPLD.04.02.02.-10-0025/16-00 z dnia 28 września 2017 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Projekt budowlany
  3. Formularz oferty
  4. Projekt umowy

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455