Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zapytanie ofertowe

Written by admin, Grudzień 8, 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

             Gmina Łubnice w związku z realizacją przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania własnego polegającego na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej (Dz. U. z 2017, poz. 1938),

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

Zakup wraz z dostawą wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łubnice tj. Szkoła Podstawowa w Wójcinie z siedzibą Wójcin ul. Wieluńska 9 w Zespole Szkół w Wójcinie, Szkoła Podstawowa im. Armii gen. Andersa w Łubnicach z siedzibą Łubnice ul. Leśna 1 w Zespole Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach, Szkoła Podstawowa w Dzietrzkowicach z siedzibą Dzietrzkowice ul. Szkolna 1 w Zespole Szkół w Dzietrzkowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2017 roku, do godziny 10:00.

Szczegółowy opis warunków oferty oraz wzór formularza oferty załączone są w pliku do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe

Oferta

Wzór umowy

Formularz specyfikacji cenowej

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455