Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zapytanie ofertowe

Written by admin, 8 grudnia, 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

             Gmina Łubnice w związku z realizacją przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania własnego polegającego na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej (Dz. U. z 2017, poz. 1938),

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

Zakup wraz z dostawą wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łubnice tj. Szkoła Podstawowa w Wójcinie z siedzibą Wójcin ul. Wieluńska 9 w Zespole Szkół w Wójcinie, Szkoła Podstawowa im. Armii gen. Andersa w Łubnicach z siedzibą Łubnice ul. Leśna 1 w Zespole Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach, Szkoła Podstawowa w Dzietrzkowicach z siedzibą Dzietrzkowice ul. Szkolna 1 w Zespole Szkół w Dzietrzkowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2017 roku, do godziny 10:00.

Szczegółowy opis warunków oferty oraz wzór formularza oferty załączone są w pliku do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe

Oferta

Wzór umowy

Formularz specyfikacji cenowej

 

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.