Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zakończono realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie”

Written by Administrator, 29 grudnia, 2020

W dniu 30.11.2020 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie.
Projekt nr RPLD.04.02.02-10-0047/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Przeprowadzone prace budowlane obejmowały:

  • Docieplenie ścian zewnętrznych,
  • Docieplenie stropodachu,
  • Wymianę stolarki drzwiowej,
  • Wymianę instalacji elektrycznej,
  • Remont układu grzewczego oraz układu wentylacji polegający m.in. na:
  • wymianie dwóch kotłów opalanych miałem węglowym na kocioł opalany biomasą (pelletem) o mocy 130kW,
  • wymianie istniejących rur instalacji grzewczej,
  • wymianie grzejników płytowych na aluminiowe z zaworami regulacyjnymi termostatycznymi,
  • wykonaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla pomieszczeń: sal lekcyjnych, sal zajęć, sali gimnastycznej (świetlicy), sali korekcyjnej oraz sali komputerowej,
  • wykonaniu wentylacji naturalnej nawiewno-wywiewnej wzmożonej.

Realizacja powyższej inwestycji poprawi efektywność energetyczną istniejącego budynku Zespołu Szkół w Wójcinie.

Ogólny koszt inwestycji wyniósł 2,2 mln, z czego około 1,0 mln zgodnie z umową o dofinansowanie zostanie zrefundowane.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.