Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

XXXVIII Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Written by Rada, Lipiec 25, 2018

Łubnice, dnia 24.07.2018r.

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 31 lipca 2018r.(wtorek) na godz. 8.00 zwołuje się XXXVIII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  Łubnicach.

Porządek obrad sesji:

____________________

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
  4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami
  5. Interpelacje
  6. Podjęcie uchwał:

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018-2026

– w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2018

– w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/165/2018 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 14 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2018r.

7.Odpowiedź na interpelacje

8.Wolne wnioski i zapytania

9.Zakończenie obrad sesji.

 

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

 

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455