Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

XXVII Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Written by Rada, Lipiec 24, 2017

Łubnice, dnia 24.07.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 28 lipca 2017 r. na godz. 8.00 zwołuje się XXVII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

 

Porządek obrad sesji:

_________________

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji
  3. Przyjęcie protokołu z dwóch ostatnich sesji
  4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami
  5. Interpelacje
  6. Podjęcie uchwał:

– w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Z o.o. z siedzibą w Kaliszu

– w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie Gminy Łubnice

  1. Odpowiedzi na interpelacje
  2. Wolne wnioski i zapytania
  3. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

Piotr Hyłka

 

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455