Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

XXiV Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Written by admin, Marzec 20, 2017

Łubnice, dnia 17.03.2017 r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 24 marca 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXIV sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

 

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami.

5. Interpelacje.

6. Podjęcie uchwał:

– w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2017 roku,

– w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach,

w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łubnice,

– w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w gminie Łubnice,

– w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017r.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach