Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

XXIII Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Written by admin, Luty 14, 2017

Łubnice, dnia 13.02.2017 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 17 lutego 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXIII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

 

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostaniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami.

5. Interpelacje.

6. Podjęcie uchwał:

– w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2018r.  środków stanowiących fundusz sołecki,

– w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w gminie Łubnice,

– w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubnicach.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach