Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

XL Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Written by Rada, Październik 9, 2018

Łubnice, dnia 09.10.2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że na dzień 16 października 2018r.(wtorek) na godz. 10.00 zwołuje się XL sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  Łubnicach.

Porządek obrad sesji:

____________________

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
  4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami
  5. Interpelacje
  6. Podjęcie uchwał:

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łubnice na lata 2018-2026

– w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice

– w sprawie Statutu Gminy Łubnice

– w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Łubnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

– w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Łubnice

Informacja:

– w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubnice za I półrocze

– w sprawie zaawansowania działań w inwestycjach

  1. Wolne wnioski i zapytania
  2. Zakończenie obrad sesji.

 

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach