Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) w gminie Łubnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Written by admin, Luty 1, 2018

uchwała
uchwała zał 1
prognoza
prognoza zał 1