Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Wybór oferty dot. dowozu uczniów do szkół

Written by admin, Sierpień 17, 2018

Łubnice, dnia 14 sierpnia 2018 roku

UZ.271.3.2018

W dniu 31 lipca 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubnice opublikowano Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2018/2019.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 13 sierpnia 2018 roku, godz. 15:00 wpłynęły 3 oferty cenowe:

LP Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena oferty

brutto

zł za 1 km

1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp.z.o.o. Ul. Byczyńska 120

46-203 Kluczbork

3,83
2 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp.z.o.o. Ul. Batorego 35

63-400 Ostrów Wielkopolski

5,15
3 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp.z.o.o. Ul. Romualda Traugutta 53

98-300 Wieluń

3,75

Stwierdzono, że złożone oferty są prawidłowe i wszyscy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Oferty oceniono i sklasyfikowano na podstawie kryterium najniższej ceny.

Stwierdzono, że najniższą cenę za realizację zamówienia zaoferował:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp.z.o.o. Ul. Romualda Traugutta 53, 98-300 Wieluń

Cena oferty brutto: 3,75 zł za 1 km

Z w/w wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizację zadania.

Henryk Ciosek

Wójt Gminy Łubnice