Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Wybór oferty dot. dowozu uczniów do szkół

Written by admin, 17 sierpnia, 2018

Łubnice, dnia 14 sierpnia 2018 roku

UZ.271.3.2018

W dniu 31 lipca 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubnice opublikowano Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2018/2019.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 13 sierpnia 2018 roku, godz. 15:00 wpłynęły 3 oferty cenowe:

LP Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena oferty

brutto

zł za 1 km

1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp.z.o.o. Ul. Byczyńska 120

46-203 Kluczbork

3,83
2 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp.z.o.o. Ul. Batorego 35

63-400 Ostrów Wielkopolski

5,15
3 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp.z.o.o. Ul. Romualda Traugutta 53

98-300 Wieluń

3,75

Stwierdzono, że złożone oferty są prawidłowe i wszyscy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Oferty oceniono i sklasyfikowano na podstawie kryterium najniższej ceny.

Stwierdzono, że najniższą cenę za realizację zamówienia zaoferował:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp.z.o.o. Ul. Romualda Traugutta 53, 98-300 Wieluń

Cena oferty brutto: 3,75 zł za 1 km

Z w/w wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizację zadania.

Henryk Ciosek

Wójt Gminy Łubnice

 

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.