Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Wnioski Emerytalne

Written by admin, Wrzesień 18, 2017

WNIOSKI

EMERYTALNE

SZANOWNY ROLNIKU,

W związku z obniżeniem od 01 października 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn Oddział Regionalny KRUS w Łodzi uprzejmie informuje, że składając wniosek o emeryturę rolniczą należy przedłożyć następujące dokumenty:

– dowód osobisty

– dokument potwierdzający fakt posiadania rachunku bankowego

– dokumenty potwierdzające własność lub posiadanie gospodarstwa rolnego (akty własności, akty notarialne, umowy dzierżawy, postanowienia sądowe)

« dokumenty potwierdzające zbycie części lub całości gospodarstwa

– aktualny nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie z UG o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego

– akt zawarcia związku małżeńskiego (lub akt zgonu współmałżonka)

– odcinek, legitymację lub decyzję od renty lub emerytury małżonka – jeżeli pobiera takie świadczenie

* świadectwa pracy, zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres ubezpieczenia w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, książeczkę wojskową, zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych (tylko do wglądu)

– zaświadczenie z potwierdzające okres zameldowania w gospodarstwie dziadków, rodziców, teściów oraz dokument potwierdzający fakt posiadania przez nich gospodarstwa rolnego w przypadku potrzeby udokumentowania pracy wykonywanej po 16 roku życia.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze osobiste lub telefoniczne uzgodnienie daty i godziny wizyty w Placówce Terenowej KRUS celem spisania Państwa wniosku emerytalnego – pozwoli to Państwu uniknąć długiego oczekiwania w kolejce i zapewni terminową obsługę interesantów.

Wizyty prosimy umawiać pod następującymi numerami telefonów Placówek Terenowych:

PT w Bełchatowie

44 633 32 59 44 635 64 17

PT w Łowiczu

46 838 94 12

PT w Radomsku

44 685 04 22

PT w Wieluniu

43 843 74 17

PT w Brzezinach 46 875 14 17 PT w Opocznie

44 754 64 13

PT w Rawie Mazowieckiej

46 813 24 18 46 813 24 11

PT w Wieruszowie

62 783 34 14

PT w Kutnie

24 251 04 10

PT w Pajęcznie

34 31144 18 34 31144 10

PT w Sieradzu

43 826 32 09 43 828 64 23

PT w Zduńskiej Woli

43 824 15 52

PT w Łasku

43 647 03 18

PT w Piotrkowie Trybunalskim

44 645 24 19

PT w Skierniewicach

46 832 94 13

PT w Zgierzu

42 716 24 32 42 716 37 85

PT w Łęczycy

24 721 94 10

PT w Poddębicach

43 679 14 13

PT w Tomaszowie Mazowieckim

44 710 66 43

Informacja emerytalna Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi: 42 665 05 54

info.lodz@krus.gov.pl