Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Uwaga Rolnicy!!!

Written by admin, 4 lipca, 2019

 

Uwaga Rolnicy!

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Łubnice informuje rolników, że do dnia 12.07.2019 r. w Urzędzie Gminy Łubnice, można zgłaszać szkody w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę.

Zgodnie z Raportem opracowanym przez Państwowy Instytut Badawczy IUNG w Puławach, na terenie gminy Łubnice suszą zostały objęte: zboża jare, zboża ozime, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

Wszystkie uprawy wykazane jako uszkodzone muszą być zlokalizowane na:

I kategorii glebowej, tj. piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty Mapa kategorii glebowych IUNG;

II kategorii glebowej, tj piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty Mapa kategorii glebowych IUNG.

W celu zgłoszenia strat należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o oszacowanie szkód przez komisje w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego,
  2. Oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,
  3. Oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej (sprzedanej) i poniesionych szkodach.
  4. Do wniosku o oszacowanie strat należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019, złożonego w ARiMR.

Wyżej wymienione druki (dokumenty) można pobrać w Urzędzie Gminy Łubnice w pokoju nr 9 lub ze strony internetowej gminy www.uglubnice.com.pl Wszystkie zgłoszone szkody będą weryfikowane w terenie przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Łubnice nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 17 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 19

Kolonia Dzietrzkowice (pn, wt, śr) – od 15 do 22

Dzietrzkowice (czw, pt) – od 15 do 22 oraz (sobota) – od 10 do 15

PSZOK