Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice w 2019 roku

Written by admin, 10 lipca, 2019

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

_WFOS_nowe_color_skrocone

Zadanie pod nazwą:

„Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice w 2018 roku”

zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 29.389,39 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 25.310,00 zł

Zakres projektu obejmował: demontaż, przygotowanie do transportu, załadunek, transport łącznie z unieszkodliwieniem poprzez składowanie 89,508 Mg (5.967,20m2) wyrobów zawierających azbest z 42 posesji znajdujących się na terenie Gminy Łubnice.

http://www.wfosigw.lodz.pl/

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 17 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 19

Kolonia Dzietrzkowice (pn, wt, śr) – od 15 do 22

Dzietrzkowice (czw, pt) – od 15 do 22 oraz (sobota) – od 10 do 15

PSZOK