Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia LUDOWY KLUB SPORTOWY „SOKOŁ” W DZIETRZKOWICACH

Written by Administrator, 3 listopada, 2021

Łubnice, dnia 03.11.2021 r.

Małe granty z realizacją zadań w 2021 roku:

Stowarzyszenie LUDOWY KLUB SPORTOWY „SOKÓŁ” W DZIETRZKOWICACH złożyło wniosek w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt. „Piłka w grze”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 10.11.2021 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Urząd Gminy w Łubnicach
ul. gen. Sikorskiego 102
98-432 Łubnice
e-mail: uglubnice@uglubnice.com.pl

Załączniki:

  1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

.

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.