Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

UCYFROWIENI

Written by admin, 31 grudnia, 2019

IV edycja projektu pn. „Ucyfrowieni” zakłada zorganizowanie cyklu warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe dla osób w wieku 45+. W okresie od lutego do listopada 2020 roku pracownicy przeprowadzą bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu. W zajęciach uczestniczyć będą mieszkańcy regionu nieposiadający umiejętności obsługi komputera lub mający podstawową wiedzę z tego zakresu.

Warsztaty zorganizowane zostaną na dwóch poziomach – podstawowym oraz średnio zaawansowanym. Szkolenia przeprowadzą doświadczeni pracownicy Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Planowane są warsztaty stacjonarne oraz wyjazdowe.

Tegoroczna edycja poszerzona zostanie o moduł „Prawo jazdy na smartforna”, który przybliży uczestnikom zagadnienia związane z podstawową obsługą swoich smartfonów oraz wykorzystanie ich w życiu codziennym.

Grupy docelowe:

Osoby w wieku 45+ nieposiadające umiejętności obsługi komputera bądź posiadające podstawową wiedzę z tego zakresu, mieszkające na terenie Województwa Łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą lub poszerzą podstawową wiedzę informatyczną i będą wykorzystywać ją w codziennym życiu.

Częstotliwość i miejsce spotkań:

Dla każdej dziesięcioosobowej grupy przewidziane są 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą. Łącznie przeszkolonych zostanie:

-w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – 140 osób,

-na terenie Województwa Łódzkiego – 40 osób (jeden wyjazd na kwartał dla grupy dziesięcioosobowej).

Osoby szkolące: doświadczeni pracownicy Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Każdy warsztat będzie prowadzony przez 2 trenerów oraz dodatkowo przez innych pracowników, którzy przekażą dodatkowe informacje z tematyki związanej z warsztatami.

Nabór uczestników: otwarty nabór na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” ogłoszony na stronie internetowej lodzkie.pl, si.lodzkie.pl. Informacja o rekrutacji zostanie również przesłana do gmin WŁ oraz instytucji, do których uczęszczają seniorzy, z prośbą o rozpowszechnienie.

Rejestracja na warsztaty będzie prowadzona telefonicznie od stycznia 2020 roku. Do każdej grupy zakwalifikowanych zostanie 10 osób. Ponadto zostanie utworzona lista rezerwowa.

Tematyka: zastosowanie technologii informatycznych w życiu codziennym, e- podróże, e- zakupy, e- learning, e-urząd, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura, urządzenia mobilne, etc.

Efekt końcowy: nabycie lub podniesienie umiejętności cyfrowych przez populację 45+ z terenu Województwa Łódzkiego.

C:\Users\maria.kucinska\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Y4YTMJGT\ucyfrowieni_lodzer.jpg

Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu
dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+

Zakres:

– obsługa komputera,

– bezpieczne korzystanie z Internetu,

– obsługa smartfona,

– zastosowanie technologii informatycznych w życiu codziennym.

Warsztaty zorganizowane zostaną w dwóch poziomach zaawansowania:

  • podstawowym – dla poczatkujących uczestników, nieposiadających umiejętności obsługi komputera
  • średnio zaawansowanym – poszerzającym umiejętności osób, które opanowały już podstawy korzystania z komputera i Internetu.

Planowane terminy warsztatów:

Poziom podstawowy

Grupa

Terminy warsztatów

Miejsce

1

05, 12, 19, 26 lutego 2020 r.

sala 219

2

04, 11, 18, 25 marca 2020 r.

sala 219

3

01, 08, 15, 22 kwietnia 2020 r.

sala 219

4

06, 13, 20, 27 maja 2020 r.

sala 219

5

02, 09, 16, 23 września 2020 r.

sala 219

6

07, 14, 21, 28 października 2020 r.

sala 219

7

04, 09, 18, 25 listopada 2020 r.

sala 219

Poziom średnio zaawansowany

Grupa

Terminy warsztatów

Miejsce

1

06, 13, 20, 27 lutego 2020 r.

sala 219

2

05, 12, 19, 26 marca 2020 r.

sala 219

3

02, 09, 16, 23 kwietnia 2020 r.

sala 219

4

03, 10, 17, 24 czerwca 2020 r.

sala 219

5

03, 10, 17, 24 września 2020 r.

sala 219

6

08, 15, 22, 29 października 2020 r.

sala 219

7

05, 12, 19, 26 listopada 2020 r.

sala 219

Z przyczyn niezależnych od organizatora przewiduje się niewielkie zmiany terminów, o których niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy warsztatów.

Liczba miejsc: ogółem wynosi 140, maksymalnie 10 miejsc w każdej grupie

Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa

Miejsce warsztatów: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

Czas trwania warsztatów: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą,
                                            w godzinach 09.30 – 13.00

Adresaci warsztatów: mieszkańcy Województwa Łódzkiego 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego!

W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12

tel.  42 291 97 16 lub 42 291 98 80

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.