Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIETRZKOWICACH

Written by admin, 26 maja, 2010

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji: WND-RPLD.02.06.00-00-087/09-00

„TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W DZIETRZKOWICACH”

Całkowita wartość projektu: 419 653 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 351 698 zł

Nazwa beneficjenta: Gmina Łubnice

Projekt pt. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach polega na przeprowadzeniu prac budowlanych – modernizacyjnych budynku oraz jego instalacji grzewczej należącego do Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach. W efekcie budynek ten zostanie kompleksowo poddany termomodernizacji.

Istniejący budynek służy uczniom szkoły podstawowej w Dzietrzkowicach oraz kadrze nauczycielskiej. Szkoła od wielu lat służy kolejnym pokoleniom uczniów. Mieszczą się w niej sale lekcyjne typowe dla placówki szkolnej, biblioteka, sala gimnastyczna oraz pomieszczenia administracyjne. Obiekt poddany termomodernizacji jest też miejscem spotkań dla absolwentów i społeczności miejscowości Dzietrzkowice i okolic. dzięki temu stanowi miejsce niezbędne dla społeczności lokalnej zarówno pod kątem edukacji jak i rozwoju. Obecni uczniowie jak i przyszłe pokolenia będą mogły korzystać z tego budynku w kolejnych latach. Spełnione wtedy zostaną oczekiwania lokalnej społeczności, wymogów budowlane oraz wymogi związane z ochroną środowiska naturalnego. Budynek przewidziany do modernizacji użytkowany jest praktycznie cały rok z niskim natężeniem w okresie wakacji i ferii szkolnych.

Termomodernizacja budynku to zarówno wymóg prawa ochrony środowiska jak i wymóg utrzymania właściwego stanu budynku na kolejne lata. Za modernizacją budynku przemawia również szerokie wykorzystanie modernizowanego obiektu w służbie społeczności lokalnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje zmian w zagospodarowaniu otoczenia i działki. Budynek objęty projektem termomodernizacji jest obiektem, który rozbudowywany był na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. wykonany jest w tradycyjnej technologii murowanej. budynek składa się z dwóch kondygnacji i jest częściowo podpiwniczony. W części podpiwniczonej znajduje się pomieszczenie kotłowni, która zostanie zmodernizowana pod kątem termomodernizacji.

Poddasze, w którym jest drewniana w części zachodniej i stalowa w części wschodniej konstrukcja dachu, nie jest użytkowane. Konstrukcja budynku zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym jest w dobrym stanie technicznym.

Budynek bez poddasza użytkowego ma powierzchnię użytkową 998 m2 oraz kubaturze części ogrzewanej 4260 m3. Łączne zapotrzebowanie budynku na ciepło wynosi dla stanu przed termomodernizacją 95kW. Przeprowadzenie termomodernizacji pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię o 59,5 % i zaoszczędzić energii w wysokości 469 GJ/rok .

Termomodernizacja budynku w zakresie objętym projektem obejmie oprócz prac projektowych i przygotowania dokumentacji następujące działania:

· Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły styropianem o grubości ok. 14 cm metodą tzw. lekką mokrą przy zastosowaniu płyt frezowanych na krawędziach. Działanie to pozwoli wprowadzić usprawnienia dla budynku zmniejszające straty ciepła wynikające z przenikania przez ściany na zewnątrz.

· Wymiana drzwi zewnętrznych budynku. Działanie to pozwoli wprowadzić znaczne usprawnienie dla budynku zmniejszające straty ciepła wynikające z przenikania ciepła przez zużyte drzwi obecne na zewnątrz .

· Modernizacja kotłowni węglowej polegająca na usunięciu dotychczasowego kotła wraz z infrastrukturą kotłowni a następnie wykonaniu dwóch kotłów z podajnikiem na ekogroszek o mocy użytkowej 75kw każdy. W celu podniesienia bezpieczeństwa podczas pracy i obsługi zainstalowane będą czujniki sygnalizujące awarie podzespołów i jeżeli wymaga tego sytuacja wygaszające piec. Wdrożenie takiego rozwiązania wynika z zaleceń audytu energetycznego i daje znaczące korzyści dla budynku w postaci: zmniejszenia kosztów związanych z wytwarzaniem ciepła, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, umożliwienia okresowej obsługi kotłowni. Wymiana kotła umożliwi wprowadzenie znacznego usprawnienia zmniejszającego straty cieplne w wyniku działania dotychczasowego kotła, dość awaryjnego i o niskiej sprawności.

· Demontaż starej i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w nowe grzejniki kompaktowe lub V2. Wymiana instalacji grzewczej umożliwi wprowadzenie znacznego usprawnienia zmniejszającego straty cieplne w wyniku działania dotychczasowej instalacji grzewczej.

· Modernizacja instalacji elektrycznej umożliwiającej podłączenie nowych urządzeń grzewczych oraz wentylacyjnych.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

 

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.