Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Sesja Nadzwyczajna

Written by Rada, Czerwiec 27, 2017

Łubnice, dnia 27.06.2017 r.

 

SESJA NADZWYCZAJNA

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 30 czerwca 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się Nadzwyczajną XXVI sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

 

Porządek obrad sesji:

_________________

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji
  3. Podjęcie uchwał:

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid . 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice)

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

– w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2017 rok

  1. Wolne wnioski i zapytania
  2. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach