Sesja Nadzwyczajna

Łubnice, dnia 27.06.2017 r.

 

SESJA NADZWYCZAJNA

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 30 czerwca 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się Nadzwyczajną XXVI sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

 

Porządek obrad sesji:

_________________

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji
  3. Podjęcie uchwał:

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid . 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice)

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

– w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2017 rok

  1. Wolne wnioski i zapytania
  2. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast