Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu2012

Written by admin, 10 lutego, 2012

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej w gminie Łubnice w 2012 roku

Wójt Gminy Łubnice, uwzględniając opinię Komisji Konkursowej – powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Łubnice Nr 28/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku – przedstawioną w protokole z prac komisji z dnia 20  stycznia 2012 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej w gminie Łubnice w 2012 roku następującym organizacjom pozarządowym:

Lp

Nr oferty

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

1

Ludowy Klub Sportowy

„START” Łubnice

Organizacja i upowszechnianie sportu – piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez Ludowy Klub Sportowy „START” Łubnice

50 000,00zł

2

2

Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Dzietrzkowice

Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Łubnice

9 600,00zł

3

3

Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Wójcin

Popularyzacja aktywnego uprawiania sportu wśród mieszkańców gminy Łubnice poprzez organizację szkoleń w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach piłkarskich

30 400,00zł

RAZEM

90 000,00 zł.

 

Łubnice, dnia 10.02.2012 roku

 

Henryk Ciosek

Wójt Gminy Łubnice

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.