Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieruszowskiego.

Written by Administrator, 6 października, 2020

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 września 2020 r.
Poz. 5089

Elektronicznie podpisany przez;

Mariusz Kościółek

Data: 18.09.2020 13:01:11

UCHWAŁA NR XXIV/104/2020
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

na terenie powiatu wieruszowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 i ark 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1590 i poz. 1905 oraz z 2020 r. poz. 322) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LII/271/2018 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 6324; zm.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 2693.) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie odpowiednio załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2, Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Żóraw

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr xxtv/l 04/2020 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieruszowskiego

Lp.

Gmina

Nazwa apteki i adres

Godziny pracy aptek

     

poniedziałek – piątek

sobota

niedziela, święta i inne dni wolne od pracy

1.

Bolesławiec

Apteka Przyjazna mgr farm. Joanna Latus ul. Kościuszki 6 98-430 Bolesławiec

9.00- 18.00

9.00- 12.00

NIECZYNNE

2.

Czastary

Apteka „FAMILIA” s.c. J.B. Sobkowscy ul. Szkolna 6 98-410 Czastary

8.00- 18.00

9.00- 13.00

NIECZYNNE

3.

Galewice

Punkt apteczny Osiek 185B 98-405 Galewice

9.00-18.00

10.00-13.00

NIECZYNNE

   

Apteka Fitfarm ul. Wiemszowska lOc 98-405 Galewice

9.00-17.00

9.00 -13.00

NIECZYNNE

4,

Lututów

Apteka „Dbam o zdrowie” ul. J.P. Stalskiego 6 98-360 Lututów

8.00-16.00

NIECZYNNE

NIECZYNNE

   

Apteki Burchacińscy; Wejdź po zdrowie!

ul. Rynek 15, 98-360 Lututów

9.00-18.00

9.00- 14.00

NIECZYNNE

5.

Łubnice

Apteka

mgr farm. M. Golańska ul. Wieluńska 2b 98-432 Łubnice

Poniedziałek-wtorek 8.00-18.00 Środa – czwartek 8.00-17.30 Piątek 8.00-18.00

NIECZYNNE

NIECZYNNE

6.

Sokolniki

Apteka Św. Mikołaja mgr farm. Elżbieta Staszewska- Plesner

ul. Ogrodowa 18 98-420 Sokolniki

8.30-17.30

8.30- 12.30

NIECZYNNE

7.

Wieruszów

Apteka „Św. Rocha” mgr farm. Aleksandra Bieniek-Magner ul. Warszawska 55 98-400 Wieruszów

8.00-20.00

8.00- 16.00

NIECZYNNE

   

Apteka mgr farm. Jarosław Litwiński Barbara Mazurkiewicz- Litwińska S.C. ul. Warszawska 96 98-400 Wieruszów

8.00-20.00

8.00-16.00

NIECZYNNE

   

Apteka Dr. Max ul. Fabryczna 4A/3, 98-400 Wieruszów

8.00-20.00

8.00- 16.00

NIECZYNNE

   

Apteka Dr. Max ul. Kopernika 4, 98-400 Wieruszów

8.00-18.00

8.00- 14.00

NIECZYNNE

Apteka Dr. Max ul. Warszawska 41 98-400 Wieruszów

9.00-21.00

9.00-21.00

9.00-21.00

Apteka „W Rynku” uL Rynek 20 98-400 Wieruszów

8.00 – 20.00

8.00- 18.00

10.00-16.00

Apteka Drofartn ul. Warszawska 99 98-400 Wieruszów

8.00-20.00

8.00- 18.00

NIECZYNNE

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Żóraw

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/104/2020 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXIV/104/2020 RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieruszowskiego

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 200lr. Prawo farmaceutyczne (Dz. U.z 2020 r. poz. 944) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920.), rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały rada powiatu po zaciągnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

W dniu 8 czerwca 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Wieruszowie wpłynęło pismo informujące o zmianie godzin pracy apteki Dr. Max mieszczącej się w Wieruszowie przy ulicy Warszawskiej 41, która będzie funkcjonować od poniedziałku do niedzieli od godziny 09:00 do godziny 21:00. Zmianie uległa godzina otwarcia apteki z 8:00 na 9:00 w każdy dzień tygodnia.

Projekt Uchwały zgodnie z art. 94 ust. 2 cytowanej na wstępie ustawy zostanie przesłany do wójtów gmin powiatu wieruszowskiego, Burmistrza Wieruszowa i Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Kaliszu celem zaopiniowania.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

ANDRZEJ ŻÓRAW

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.