Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Written by admin, 21 sierpnia, 2019

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny w każdą ostatnią sobotę miesiąca

W godzinach 900 – 1300

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

 1. przeterminowane leki
 2. chemikalia (farby, rozpuszczalniki)
 3. zużyte baterie i akumulatory
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 5. odpady wielkogabarytowe
 6. odpady budowlano – rozbiórkowe w ilości 2 m3 rocznie od gospodarstwa
 7. zużyte opony do średnicy 1250 mm
 8. odpady zielone
 9. opakowania ze szkła
 10. opakowania z tworzyw sztucznych
 11. opakowania z papieru i tektury

Rodzaje odpadów które nie będą przyjmowane do PSZOK:

 1. zmieszane odpady komunalne
 2. folie po sianie i sianokiszonce
 3. opakowania po nawozach – Big Bagi
 4. opakowania po środkach ochrony roślin
 5. ondulina oraz płyty azbestowo – cementowe
 6. odzież i materiały
 7. odpady z zakładów – odpady materiałowe, odpady ze stolarni i tapicerni oraz z innych działalności.

———————————————————————-
– Firma która skupuje Worki typu Big-Bag:
Firma Handlowa KORMET
email: kormet@o2.pl
Siedziba główna:
ul. Pietrusińskiego 15
91-009 Łódź
tel/fax. 42 611 65 37
tel kom. 502 531 550
Czynne:
Poniedziałek-Piątek: 8.00-17.00
Sobota: 8.00-12.00
————————————————————————
– Firma zajmująca się odbiorem opon rolniczych:
Grupa RECYKL S.A.
63-100 Śrem ul. Letnia 3
woj. wielkopolskie
Polska

REGON: 301473369
NIP: 7781472682
KRS: 0000359357

Tel.: +48 61 281 06 11
Fax: +48 61 282 82 49
e-mail: recykl@recykl.pl
—————————————————————————-
– Firma zajmująca się skupem onduliny:
Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych
ul. Mrozowa 9a, 31-752 Kraków
NIP 678-151-13-87

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek 7:00-15:00

Tel. 12 684 01 80
Kom. 507 125 201
Kom. 507 125 202
Email: biuro@zuop.com.pl
—————————————————————————-

– Firma zajmująca się odbiorem foli po sianokiszonce
Jopek recykling Dawid Jopek
+48 667 429 619
+48 724 569 561
Fabianów ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca
jopek-recykling@wp.pl
—————————————————————————-

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.