Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Written by admin, Grudzień 14, 2018

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny w każdą ostatnią sobotę miesiąca

W godzinach 900 – 1300

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

     1. przeterminowane leki
     2. chemikalia (farby, rozpuszczalniki)
     3. zużyte baterie i akumulatory
     4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
     5. odpady wielkogabarytowe
     6. odpady budowlano – rozbiórkowe
     7. zużyte opony
     8. odpady zielone
     9. opakowania ze szkła
     10. opakowania z tworzyw sztucznych
     11. opakowania z papieru i tektury

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455