Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Written by admin, 21 sierpnia, 2019

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny w każdą ostatnią sobotę miesiąca

W godzinach 900 – 1300

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

a) odpady ulegające biodegradacji – tylko odpady zielone

b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

c) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,

d) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,

e) metal, w tym odpady opakowaniowe z metali,

f) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe – ilość do 2m3 rocznie na jedną nieruchomość,

i)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) zużyte opony – wyłącznie od rowerów, motorowerów, motocykli, samochodów

k) zużyte baterie i akumulatory,

l)  chemikalia, opakowania po chemikaliach i opakowania po lekach,

m) przeterminowane leki,

n) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

o) świetlówki i żarówki,

p) zużyte oleje silnikowe i inne odpady niebezpieczne (papa)

q) odzież i tekstylia.

Rodzaje odpadów które nie będą przyjmowane do PSZOK:

a) odpady zawierające azbest,

b) szyby i inne części samochodowe,

c) szkło zbrojone i hartowane,

d) zmieszane odpady komunalne.

———————————————————————-
– Firma która skupuje Worki typu Big-Bag:
Firma Handlowa KORMET
email: kormet@o2.pl
Siedziba główna:
ul. Pietrusińskiego 15
91-009 Łódź
tel/fax. 42 611 65 37
tel kom. 502 531 550
Czynne:
Poniedziałek-Piątek: 8.00-17.00
Sobota: 8.00-12.00
————————————————————————
– Firma zajmująca się odbiorem opon rolniczych:
Grupa RECYKL S.A.
63-100 Śrem ul. Letnia 3
woj. wielkopolskie
Polska

REGON: 301473369
NIP: 7781472682
KRS: 0000359357

Tel.: +48 61 281 06 11
Fax: +48 61 282 82 49
e-mail: recykl@recykl.pl
—————————————————————————-
– Firma zajmująca się skupem onduliny:
Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych
ul. Mrozowa 9a, 31-752 Kraków
NIP 678-151-13-87

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek 7:00-15:00

Tel. 12 684 01 80
Kom. 507 125 201
Kom. 507 125 202
Email: biuro@zuop.com.pl
—————————————————————————-

– Firma zajmująca się odbiorem foli po sianokiszonce
Jopek recykling Dawid Jopek
+48 667 429 619
+48 724 569 561
Fabianów ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca
jopek-recykling@wp.pl
—————————————————————————-

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.