Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej skończona.

Written by Administrator, 30 września, 2019

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska”

Zgodnie z § 5 ust. 8 umowy o przyznaniu pomocy Nr 00032-65150-UM0500125/17 z dnia 27 lipca 2017r. Wójt Gminy Łubnice informuje, iż z dniem 19 lipca 2019r. została zakończona realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zgodnie z kryteriami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość zadania to 3 241 172,67 zł brutto, w tym 1 599 794,00 zł dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres zadania obejmował:

1) Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice – odcinek 2381,00m,

2) Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Dzietrzkowice i Łubnice odcinek 42 065,95m,

3) Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Dzietrzkowice i Łubnice – odcinek 5.2396,33m,

4) Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Łubnice i Wójcin – odcinek 8986,86 m.

5) Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Łubnice i Wójcin – odcinek 91 460,81m,

6) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wójcin, ul. Wieluńska – 280,45m o średnicy zew. 200mm, 16,55m o średnicy 160mm.

Całkowita długość wybudowanej sieci wodociągowej 5 290,95m, przyłączy wodociągowych 494,65m oraz sieci kanalizacji sanitarnej 297,00m.

Przebudowa sieci wodociągowej polegająca na całkowitej wymianie rur cementowo-azbestowych na rury PE, wpłynęła na niezawodność pracy układu dystrybucji wody oraz przyczyniła się do zmniejszenia zjawiska wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci. Dzięki zrealizowanej inwestycji poprawiono jakość wody oraz zwiększono efektywność świadczonych usług dla 39 gospodarstw domowych.

Istotnym zadaniem inwestycyjnym z punktu widzenia gospodarki ściekowej jest również budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie 2 przyłączy do gospodarstw domowych w miejscowości Wójcin ul. Wieluńska. Realizacja tego zadania przyczyniła się do poprawy jakości ścieków oczyszczonych, co umożliwia osiągnięcie większego bilansu efektu ekologicznego.

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.