Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

„Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m”

Written by Administrator, 4 czerwca, 2021

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m”

Nazwa funduszu: Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 908 072,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 397 034,97 zł

Opis zadania:

W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres robót:

  • rozbiórkę istniejącej nawierzchni i pogłębienie koryta,
  • wyrównanie profilu poprzecznego istniejącej nawierzchni mieszanką z kruszywa łamanego i wykonanie górnej warstwy podbudowy,
  • lewostronne poszerzenie istniejącej podbudowy,
  • obustronne utwardzenie poboczy o szer. 0,5m mieszanką z kruszywa łamanego,
  • budowę nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5cm i szer. 4,0m,
  • budowę dwóch mijanek,
  • budowę dwóch przepustów pod skrzyżowaniem z drogą powiatową oraz drogą gruntową,
  • przebudowę przepustu przez rów melioracyjny,
  • budowę kolektora deszczowego na długości 70,0m wraz z dwiema studniami wyłączeniowymi i dwiema studzienkami ściekowymi,
  • ustawienie nowego stałego oznakowania pionowego.

Termin realizacji zadania: od 20.11.2019r. do 27.04.2021r.

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.