Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

„Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m”

Written by Administrator, 4 czerwca, 2021

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m”

Nazwa funduszu: Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 544 914,02 zł

Całkowita wartość zadania: 849 884,52 zł

Opis zadania:

W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres robót:

  • rozbiórkę istniejącej nawierzchni,
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
  • budowę nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5cm i szer. 5,0m,
  • budowę przepustów pod zjazdami,
  • przebudowę przepustu z rur Ø40cm dł. 6,0m na przepust dł. 12,5m z rur Ø60cm,
  • budowę przepustu na skrzyżowaniu dróg z rur Ø40 dł. 10,0m,
  • ustawienie nowego stałego oznakowania pionowego.

Termin realizacji zadania: od 19.11.2019r. do 27.04.2021r.

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.