Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

POSIEDZENIE KOMISJI ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I OPIEKI SPOŁECZNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Written by Rada, Sierpień 24, 2018

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że dnia 29 czerwca 2018r. na godz. 9.00 zwołuje się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy w Łubnicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Łubnicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

______________________________

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia
  3. Zaopiniowanie uchwały:

– w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Łubnice

– w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łubnice

  1. Wizytacja szkół i przedszkoli w zakresie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego
  2. Wizytacja oczyszczalni ścieków działających na terenie gminy.
  3. Wolne wnioski i zapytania
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455