Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Posiedzenie Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów

Written by Rada, Sierpień 24, 2018

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że na dzień 27 sierpnia 2018r.(poniedziałek) na godz. 9.00 zwołuje się posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy w  Łubnicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Łubnicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

____________________

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

– w sprawie pożyczki dla Zarządu OSP Ludwinów

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łubnice na lata 2018-2026

– w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice

– w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice)

– w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łubnice

– w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Łubnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

– w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminy Łubnice hipoteką stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego gminie Łubnice

– w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Łubnice

Informacja

– w sprawie przeprowadzenia przetargu na przebudowę ulicy Kołłątaja i Chopina w Wójcinie

– w sprawie ogłoszenia przetargu na dostawę energii elektrycznej

– w sprawie wyboru oferty dot. dowozu uczniów do szkół

– w sprawie wyników naboru na nowe stanowiska w urzędzie gminy

– w sprawie umowy darowizny z przeznaczeniem na cel publiczny – budowa drogi w miejscowości Ludwinów

– w sprawie posiadłości po Panu Presiu w Dzietrzkowicach

4.Wolne wnioski i zapytania

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Andrzej Kędzia

Przewodniczący Komisji

w Łubnicach

 

Łubnice, dnia 24.07.2018r.

 

Sz. P.

Jan Musiałek

Uprzejmie informuję, że na dzień 26 maja 2018r.(czwartek) na godz. 8.00 zwołuje się posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy w Łubnicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Łubnicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

____________________

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018-2026

– w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2018

– w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/165/2018 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 14 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2018r.

– w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

– w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łubnice

4.Wolne wnioski i zapytania

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Andrzej Kędzia

Przewodniczący Komisji

w Łubnicach

 

Łubnice, dnia 24.07.2018r.

 

Sz. P.

Piotr Woźny

Uprzejmie informuję, że na dzień 26 maja 2018r.(czwartek) na godz. 8.00 zwołuje się posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy w Łubnicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Łubnicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

____________________

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018-2026

– w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2018

– w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/165/2018 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 14 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2018r.

– w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

– w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łubnice

4.Wolne wnioski i zapytania

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Andrzej Kędzia

Przewodniczący Komisji

w Łubnicach

Łubnice, dnia 24.07.2018r.

 

Sz. P.

Zenon Szczukiecki

Uprzejmie informuję, że na dzień 26 maja 2018r.(czwartek) na godz. 8.00 zwołuje się posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy w Łubnicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Łubnicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

____________________

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018-2026

– w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2018

– w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/165/2018 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 14 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2018r.

– w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

– w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łubnice

4.Wolne wnioski i zapytania

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Andrzej Kędzia

Przewodniczący Komisji

w Łubnicach

Łubnice, dnia 24.07.2018r.

 

Sz. P.

Adam Zysiek

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 26 maja 2018r.(czwartek) na godz. 8.00 zwołuje się posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy w Łubnicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Łubnicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

____________________

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018-2026

– w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2018

– w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/165/2018 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 14 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2018r.

– w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

– w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łubnice

4.Wolne wnioski i zapytania

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Andrzej Kędzia

Przewodniczący Komisji

w Łubnicach

Łubnice, dnia 24.07.2018r.

 

Sz. P.

_________________________________

 

__________________________________

Uprzejmie informuję, że na dzień 26 maja 2018r.(czwartek) na godz. 8.00 zwołuje się posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy w Łubnicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Łubnicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

____________________

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018-2026

– w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2018

– w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/165/2018 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 14 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2018r.

– w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

– w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łubnice

4.Wolne wnioski i zapytania

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Andrzej Kędzia

Przewodniczący Komisji

w Łubnicach

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455