Porządek 26 sesji

Łubnice, dnia 20.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że na dzień 28 listopada 2017 r. na godz. 9.00 zwołuje się XXXI sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

Porządek obrad sesji:

_________________.

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje.
  6. Podjęcie uchwał:

– w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2018 r.,

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wójcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wójcinie,

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach,

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dzietrzkowicach,

  1. Informacja w zakresie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 na terenie Gminy Łubnice.
  2. Wolne wnioski i zapytania:
  3. Informacja w sprawie obsługi informatycznej radnych Rady Gminy w Łubnicach.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

Piotr Hyłka

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast