Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Porządek 26 sesji

Written by admin, Listopad 27, 2017

Łubnice, dnia 20.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że na dzień 28 listopada 2017 r. na godz. 9.00 zwołuje się XXXI sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

Porządek obrad sesji:

_________________.

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje.
  6. Podjęcie uchwał:

– w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2018 r.,

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wójcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wójcinie,

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach,

– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dzietrzkowicach,

  1. Informacja w zakresie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 na terenie Gminy Łubnice.
  2. Wolne wnioski i zapytania:
  3. Informacja w sprawie obsługi informatycznej radnych Rady Gminy w Łubnicach.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

Piotr Hyłka