Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Written by admin, Maj 21, 2018

Plan Łubnice aktualny Rysunek planu
Prognoza cz. 1
Prognoza cz. 3
Prognoza cz.2
uchwała