Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH Sezon 2012/2013

Written by admin, 23 października, 2012

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH Sezon 2012/2013

 

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH Sezon 2012/2013

Koła łowieckiego nr.42 „Czajka” w Łubnicach

l.p. Data Łowisko Miejsce i godz. zbiórki Rodzaj zwierzyny Prowadzący polowanie Odpowiedzialny za posiłek Uwagi
1. o7.X.12. r. niedziela Klasak M-D Chmielniki,Toplin Klasak Mały-most godz. 11-ta bażant,gęś,kaczka jenot,lis,dzik, Maciejewski W. zabrać psy
.2. 14X12 r. niedziela Radostów I i II Parcice Radostów-Goliński S godz. 11-ta bażant,gęś, lis, kuna jenot ,dzik Hącel M zabrać psy
3. 21X12 r. niedziela Prosna-Toplin- Krupka Dzietrzkowice-most godz. 11-ta bażant, kaczka, gęś gołąb,dzik,lis Chocaj M zabrać psy
4. 28X12 r. niedziela Klasak M-D Chmielniki,Toplin Klasak Mały-most godz. 11-ta bażant,gęś,kaczka jenot,lis,dzik KotR zabrać psy
5. o3.XI.12r. sobota Hubert Las Łubnice Radostów-Kościół godz.8-ma dzik, lis,jenot, kuna bażant Chocaj M Maciejewski W Zarząd
6. 10.XI.12r. sobota Las Dzietrzkowice Góry Brzozówka-Strzała J godz.8-ma dzik,lis,jenot,kuna bażant Siubiak J KotR Zarząd
7. 25.XI.12r. niedziela Las Łubnice Las Łubnice-Głuch J godz.8-ma dzik,lisjenot, kuna,bażant, gołąb Hyłka J Chocaj M Zarząd
8. ol. XII. 12 r. sobota Las Dzietrzkowice Góry Brzozówka-Strzała J godz.8-ma dzik,lisjenot, bażant,kuna Wierzba Z KotR Zarząd
9. o9.XII.12 r. niedziela Radostów Ii II bażanciamia Radostów-Goliński S godz.ll-ta bażant,lisjenot kuna,dzik Hącel M zabrać psy
10. 23.XH.12r. niedziela Klasak M-D Chmielniki Klasak Mały-most godz.9-ta bażant,lisjenot kuna, dzik Maciejewski W polowanie wigilijne zabrać psy
11. 29.XIL12 r. sobota Las Łubnice Las Łubnice-Głuch J godz.8-ma dzik, kuna, lis jenot bażant Chocaj M Hyłka J Zarząd
12. 05.1.13 r. sobota Las Dzietrzkowice Góry Brzozówka-Strzała J godz.8-ma dzik,lisjenot,kuna bażant KotR Siubiak J Zarząd
13 13.ol.13r. niedziela Las Łubnice Las Łubnice-Głuch godz. 8 m-ma dzik,lisjenot,kuna bażant Hyłka J Chocaj M
14. 20.ol.13 r. niedziela Radostów I i II Parcice Radostów-Goliński S godz.ll-ta bażant,lisjenot kuna Hącel M zabrać psy
15. 27.ol. 13 r. niedziela Klasak M-D Chmielniki Klasak M-most godz.ll-ta bażant,lisjenot kuna Maciejewski W zabrać psy
16. luty obwód do uzgodnienia bażant,lis Chocaj M polowanie- Zarząd zabrać psy
UWAGA: a/ W okresie polowań zbiorowych w obszarach leśnych/Las Łubnice,Dzietrzkowice,Góry/ zakaz polowań indywidualnych z psami
Na 7 dni przed polowaniem zbiorowym w planowanym rejonie zakaz polowania indywidualnego
b/ Ze względu na złe warunki atmosferyczne mogą nastąpić zmiany terminu polowań /wiadomość na zbiórce w danym dniu/
Włodzim

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.