Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY ŁUBNICE

z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie dalszego czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice

by Administrator, 21 maja, 2020

Czytaj więcej

Podpisanie umowy ZDALNA SZKOŁA+

Podpisanie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – ZDALNA SZKOŁA+ Umowa została zawarta w dniu 20 maja 2020 r. miedzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa […]

by Administrator, 21 maja, 2020

Czytaj więcej

Ogłoszenie o złożenie wniosku o przyznanie grantu ZDALNA SZKOŁA+

Wniosek o przyznanie grantu „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Na działanie „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – ZDALNA SZKOŁA+. Wniosek złożony przez Urząd Gminy w Łubnicach na kwotę grantu 44 993 zł. Obejmie on trzy szkoły w tym trzynastu uczniów z czego ośmiu z rodzin wielodzietnych.

by Administrator, 15 maja, 2020

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OR. 6236.P1.2020.EB Na podstawie art. 61 §1 i  §4 ustawy z  14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.) oraz 3 ust 1 pkt 19 art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz.U. z  2020r. poz. 797) Zawiadamiam że w  dniu 13.05.2020r zostało wszczęte postępowanie z  urzędu w  sprawie usunięcia odpadów z  miejsca nieprzeznaczonego do ich […]

by Administrator, 14 maja, 2020

Czytaj więcej

OCHRONA PSZCZÓŁ I INNYCH OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH

ZACHOWUJ PODCZAS ZABIEGU ODPOWIEDNIE ODLEGŁOŚCI OD PASIEK – 20 m WYKONUJ ZABIEGI OCHRONNE WIECZOREM, PO OBLOCIE PSZCZÓŁ ZAPOBIEGAJ ZNOSZENIU CIECZY ROBOCZEJ PAMIĘTAJ, ŻE KAŻDY BŁĄD MOŻE SPOWODOWAĆ ZATRUCIA I ŚMIERĆ ZAPYLACZY PRZESTRZEGAJ OKRESÓW PREWENCJI INFORMUJ WŁAŚCICIELI PASIEK O PLANOWANYCH ZABIEGACH ZAPOZNAJ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z TREŚCIĄ ETYKIETY STOSUJ TYLKO ŚRODKI DOPUSZCZONE DO OBROTU

by Administrator, 14 maja, 2020

Czytaj więcej

Ogłoszenie dla pacjentów Przychodni „MEDIANA”

by Administrator, 7 maja, 2020

Czytaj więcej

UWAGA!!! PODATKI!!!

by Anna Trafarska, 5 maja, 2020

Czytaj więcej

Gminy Powiatu Wieruszowskiego