Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

Informacja o wynikach przeprowadzonych naborów

by admin, Sierpień 17, 2018

Czytaj więcej

Wybór oferty dot. dowozu uczniów do szkół

Łubnice, dnia 14 sierpnia 2018 roku UZ.271.3.2018 W dniu 31 lipca 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubnice opublikowano Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2018/2019. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 13 sierpnia 2018 roku, godz. 15:00 wpłynęły 3 oferty […]

by admin, Sierpień 17, 2018

Czytaj więcej

Obwieszczenie

Łubnice, dnia 09.08.2018 r. Znak: 6220.1.41.2018 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Łubnice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu […]

by admin, Sierpień 17, 2018

Czytaj więcej