Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

Dożynki Gminne Kolonia Dzietrzkowice 2013

Dożynki Gminne

Kolonia Dzietrzkowice 2013

Zapraszamy na Gminne Dożynki które odbędą się 25 sierpnia 203 r. na placu przy budynku Centrum Kultury Wsi Kolonia Dzietrzkowice

by admin, 16 sierpnia, 2013

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE 2/2013

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łubnice działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2012r. wpłynął wniosek Pana Jana Mączka reprezentującego Firmę JMM Sp. z o.o. ul. Sądecka 27C, 32-700 Bochnia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 0,8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek numer ewid, 43/1, 43/2 (obręb Łubnice) położonych w miejscowości Łubnice, gm. Łubnice.

by admin, 16 sierpnia, 2013

Czytaj więcej

Piesek 1/2013

Pomóżmy odnaleźć właściciela zwierzęcia. 8 sierpnia 2013 r. w miejscowości Brzozówka, Gmina Łubnice znaleziono psa, wiek około 2 lat. Zdjęcie psa w załączeniu. Jeśli ktoś rozpoznaje swojego czworonoga lub też chciałby zaadoptować psa prosimy o kontakt. Telefon do kontaktu: 62 7847027 508 530 855

by admin, 12 sierpnia, 2013

Czytaj więcej

Aktualizacja POS

Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubnice na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020

by admin, 9 sierpnia, 2013

Czytaj więcej

Syreny zawyją w ramach treningu

Syreny zawyją w ramach treningu Wójt Gminy Łubnice informuje, że w dniu 1 sierpnia 2013 r. o godz. 17.00 odbędzie się planowany trening sygnałów alarmowych. W związku z tym na terenie gminy Łubnice będą emitowane modulowane dźwięki syren w okresie jednej minuty.  

by admin, 1 sierpnia, 2013

Czytaj więcej

INFORMACJA!!! ODPADY

INFORMACJA!!! Urząd Gminy w Łubnicach informuje, iż opłaty za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc lipiec 2013 roku należy dokonywać do końca sierpnia 2013 roku, w terminie tym nie będą naliczane ustawowe odsetki. Informujemy również, iż opłaty można dokonywać wszelkimi dostępnymi formami płatności po otrzymaniu blankietów wpłat, jednak opłaty wpłacone w banku SBL w Łubnicach są […]

by admin, 1 sierpnia, 2013

Czytaj więcej

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2013 Wójta Gminy Łubnice z dnia 18 lipca 2013  r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna” wnioski o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników dla uczniów szkół położonych na ternie Gminy Łubnice  należy składać  do dnia  16 września 2013r. do Dyrektorów Szkół, do których uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014

by admin, 1 sierpnia, 2013

Czytaj więcej

Gmina Łubnice

Gmina wiejska Łubnice położona jest w południowej części powiatu wieruszowskiego, w województwie łódzkim. W latach 1975–1998 gmina należała do województwa kaliskiego. Gmina zajmuje powierzchnię 61 km2 i liczy ok. 4.1 tys. mieszkańców (2017). Na gminę składa się 14 miejscowości skupionych w 6 sołectwach.

Urząd Gminy Łubnice

ul. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice
e-mail: uglubnice@uglubnice.com.pl
tel.: 62 784 70 27
fax: 62 784 70 15