Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

PŻ 2014-2020

Written by admin, Maj 12, 2015

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020) od dnia 01 maja 2015 roku przyjmowane będą wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących.

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł., w przypadku osób samotnie gospodarujących kwoty 813,00 zł.

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z ostatniego miesiąca.