Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Ogłoszenie Żywnościowe

Written by admin, Wrzesień 5, 2017

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2017) współfinansowanego ze środków UE od dnia 01 września 2017 roku przyjmowane będą wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących.

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

– 1.028,00 zł – dla jednego członka w rodzinie,

– 1.268,00 zł. – dla osoby samotnej.

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z ostatniego miesiąca.

 

Załącznik:

Oświadczenie do paczki żywnościowej

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455