Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Ogłoszenie o konsultacjach

Written by admin, 15 listopada, 2019

 

„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Działając na podstawie uchwały Nr XL/199/2010 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Łubnice przedkłada do konsultacji projekt „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok„.

Konsultacje rozpoczynają się

w dniu 15.11.2019r. i zostaną zakończone w dniu 22.11.2019r.

Opinie i uwagi do projektu prawa miejscowego należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy lub listownie na adres: Łubnice, ul. Sikorskiego 102, w nieprzekraczalnym terminie  do 22.11.2018r.  według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii. 

Treść programu i formularz zgłaszania opinii znajdują się:

  1. na stronie internetowej www. uglubnice.com.pl
  2. na stronie BIP  www.bip.lubnice.akcessnet.net
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnicach.

Ponadto Wójt Gminy Łubnice zaprasza przedstawicieli w/w organizacji na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25.11.2019r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.