Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Ogłoszenie o konsultacjach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Written by Administrator, 13 listopada, 2020

Wójt Gminy Łubnice zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dot. projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
Konsultacje rozpoczynają się:
w dniu 13.11.2020r. i zostaną zakończone w dniu 20.11.2020r.
Opinie i uwagi do projektu prawa miejscowego należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy, listownie na adres: Urząd Gminy Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice lub elektronicznie na adres e-mail: uglubnice@uglubnice.com.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 20.11.2020r. według załączonego formularza zgłaszania opinii.
Wszelkie informacje w zakresie konsultacji programu współpracy pod nr tel. (tel. 627847025) lub osobiście w Urzędzie Gminy Łubnice, pok. 16.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.