Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

OGŁOSZENIE

Written by admin, Wrzesień 11, 2018

OGŁOSZENIE!

Informuje się mieszkańców sołectwa Łubnice, Ludwinów, Wójcin i Andrzejów, że Firma Betame FP Sp. z o.o. działająca w imieniu Inwestora NEXERA Sp. z o.o. będzie realizować na terenie Gminy Łubnice projekt Ministerstwa Cyfryzacji polegający na dostarczeniu do jednostek oświatowych, bezpłatnego szerokopasmowego Internetu światłowodowego.

Ze względu na to że prace są prowadzone w granicy działek prywatnych muszą być zawarte pisemne zgody z właścicielami prywatnych działek. Zgody będą pozyskiwane przez pracowników firmy projektowej Betame FP Sp. z o.o., każda osoba uprawniona do zawierania pisemnej zgody z właścicielami działek posiada oraz powinna mieć przy sobie do okazania pełnomocnictwo od Inwestora NEXERA Sp. z o.o.

Warto zaznaczyć że firma udostępnia operatorom swoją sieć pod przyłącza światłowodowego internetu dla osób prywatnych oraz firm.

Treść pisma dot: realizacji w/w projektu została umieszczona na tablicach ogłoszeń w/w sołectw oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubnice.

www.uglubnice.com.pl

Łubnice,11.09.2018 r.