Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Odpowiedź na pismo rodziców klasy V Szkoły Podstawowej w Wójcinie

Written by admin, Marzec 27, 2018

Łubnice, dn. 22 marca 2018 roku

Sz. P.

Izabela Jasiak

W nawiązaniu do pisma z dnia 10 stycznia 2018 roku uprzejmie informuję, że na sesji Rady Gminy w Łubnicach w dniu 14 marca 2018 roku Wójt Gminy Łubnice i Radni mając na uwadze dobro ucznia, przychylili się do wniosku rodziców klasy V Szkoły Podstawowej w Wójcinie.

W związku z powyższym w roku szkolnym 2018/2019 zostanie utworzony oddział klasy VI w Szkole Podstawowej im. Armii gen. Andersa w Łubnicach, co pozwoli uczniom rodziców wyrażających zgodę na uczęszczanie w roku szkolnym 2018/2019 do ww. szkoły.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1.Pani Dorota Ciećka – Dyrektor Zespołu Szkół w Wójcinie.

2.Pani Krystyna Pastucha – Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach.

3.Pan Sebastian Jagieła – Przewodniczący Komisji zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej

4. A/a Rady Gminy.

5. A/a .