Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 02.07.2019 r. w sprawie wydania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz ze złączem SN.

Written by Aleksandra Strąg, 2 lipca, 2019

Znak: 6733.1.6.2019                                                 Łubnice, dnia 02.07.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM

że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Łubnice postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 23 maja 2019 r., w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz ze złączem SN na działkach nr ewid. 1317, 1319/3 (obręb 0006 Łubnice) położonych w gminie Łubnice, zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Łubnice, w godzinach pracy Urzędu możliwe będzie zapoznanie się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania i przed wydaniem decyzji wypowiedze się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały w postępowaniu administracyjnym.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data umieszczenia obwieszczenia: 02.07.2019 r.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 17 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 19

Kolonia Dzietrzkowice (pn, wt, śr) – od 15 do 22

Dzietrzkowice (czw, pt) – od 15 do 22 oraz (sobota) – od 10 do 15

PSZOK