Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Obwieszczenie Wójta Gminy

Written by admin, 28 czerwca, 2019

Łubnice, dnia 28.06.2019 r.

Znak: 6730.8.10.2019

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łubnice informuje, że dniu 10.06.2019 r., została wydana Decyzja znak: 6730.8.2019 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kurnika o obsadzie do 40 DJP wraz z zapleczem gospodarczym na działkach nr ewid. 2015/1 i 2015/2 położonych w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice.

Od ww. decyzji w dniu 24.06.2019 r. do Urzędu Gminy w Łubnicach wpłynęły odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, które wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu.

Data publicznego obwieszczenia: 28.06.2019 r.

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 17 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 19

Kolonia Dzietrzkowice (pn, wt, śr) – od 15 do 22

Dzietrzkowice (czw, pt) – od 15 do 22 oraz (sobota) – od 10 do 15

PSZOK