Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Obwieszczenie Wójta Gminy

Written by admin, Czerwiec 28, 2019

Łubnice, dnia 28.06.2019 r.

Znak: 6730.8.10.2019

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łubnice informuje, że dniu 10.06.2019 r., została wydana Decyzja znak: 6730.8.2019 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kurnika o obsadzie do 40 DJP wraz z zapleczem gospodarczym na działkach nr ewid. 2015/1 i 2015/2 położonych w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice.

Od ww. decyzji w dniu 24.06.2019 r. do Urzędu Gminy w Łubnicach wpłynęły odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, które wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu.

Data publicznego obwieszczenia: 28.06.2019 r.

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455