Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

O Gminie

Written by admin, Czerwiec 8, 2017

Gmina Łubnice położona jest na południu powiatu wieruszowskiego w województwie łódzkim. Obejmuje obszar 6090 ha, liczy 6 sołectw i zamieszkuje w niej 4445 osób.

Gmina w obecnych granicach istnieje od 1973 roku.

 

Historia

Łubnice pierwsza osada na prawie Predzkim w Ziemi Wieluńskiej założona została w 1238 roku jako targ-miasto. W latach 1239-1241 powstał tu Klasztor Cysterek ufundowany przez komesa Klemensa. Z tego samego okresu pochodzi pierwsza wzmianka o wsi Dzietrzkowice. Natomiast pierwsza wzmianka o Wójcinie datuje się na rok 1506. Pozostałe miejscowości powstały w okresie późniejszym.

Zabytki

Do najważniejszych zabytków na terenie gminy należy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubnicach z XIV wieku. Kościół wraz z wyposażeniem wpisany jest do Centralnego Rejestru Zabytków. Zabytkowe są również kościoły w Dzietrzkowicach i w Wójcinie oraz ich wyposażenie.

Numery alarmowe

Konserwatorzy sieci kanalizacyjnej:

Julian Setlak – 606 655 039

Krzysztof Warga – 608 743 350

Konserwatorzy sieci wodociągowej:

Robert Kędzia – 602 524 293

Lucjan Kowal – 605 220 455