Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Nowe wytyczne GIS w sprawie przedszkoli

Written by Administrator, 13 lipca, 2020

informuję, że 2 lipca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał trzecią aktualizację: wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne te łagodzą dotychczasowe obostrzenia dla ww. instytucji.
W przypadku żłobków i klubów dziecięcych zniesiono ograniczenia w zakresie liczebności grup dzieci, a warunki lokalowe przywrócono do tych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony
żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72).
Kolejną zmianą jest umożliwienie odbywania przez dzieci okresu adaptacyjnego
z udziałem rodziców, przy zachowaniu warunków określonych w wytycznych. Wytyczne
dotyczące przypisania opiekunów do określonych grup zostały złagodzone (obecnie jest to
zalecenie). Ograniczenie dotyczące przynoszenia do i z placówki zabawek zniesiono
w stosunku do dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami rozwoju – w takich przypadkach
opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast
rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję
zabawki.

nowe-wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3_9869314_8606159

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.