Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Likwidacja stowarzyszeń „Pod Borem” oraz NASZE ŁUBNICE

Written by Administrator, 18 grudnia, 2019

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA GOSPODYŃ „ POD BOREM „ W LUDWINOWIE W GMINIE ŁUBNICE

Ogłoszenie o rozwiązaniu i postawieniu w stan likwidacji Stowarzyszenia Gospodyń „ Pod Borem „ w Ludwinowie KRS:0000377461.

Na podstawie uchwały nr 2/2019 Walnego Zebrania Członków z dnia 16.11.2019 roku oraz zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04.12.2019 r, sygn. Akt. LD.XX NS-REJ.KRS/0283 56/19/924 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Gospodyń „Pod Borem” w Ludwinowie KRS:0000377461. Likwidatorem Stowarzyszenia Gospodyń „ Pod Borem” została powołana uchwalą nr 3/2019 Walnego Zebrania Członków z dnia 16.11.2019 roku jednoosobowo – Starosta Aniela.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia Gospodyń „ Pod Borem” w Ludwinowie do dnia 31.01.2020 roku na adres:

Jeziorko 11 98-432 – Łubnice

Likwidator Stowarzyszenia Gospodyń „ Pod Borem „ w Ludwinowie

Aniela Starosta

 

ORAZ

 

Łubnice dnia 4 grudnia 2019r.

OBWIESZCZENIE

W SPRAWIE LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Likwidator stowarzyszenia zwykłego pod nazwą NASZE ŁUBNICE

z siedzibą ul. gen. Sikorskiego 102,98-432 Łubnice

informuje, iż stowarzyszenie to zostało rozwiązane na mocy uchwały zebrania członków z dnia 4 grudnia 2019r. W związku z nieposiadaniem majątku ani też zobowiązań wzywamy potencjalnych wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby stowarzyszenia.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.