Kontakt

Powiat Wieruszowski

Województwo Łódzkie

Kod 98-432

Miejscowość Łubnice, ul. Sikorskiego 102

Kontakt tel. +48 (062) 784-70-27, fax: (062) 784-70-15

e-mail: uglubnice@home.pl
BIP: bip.lubnice.akcessnet.net

Wójt Gminy Henryk Ciosek tel. (062) 784-70-25 e-mail: wojt@uglubnice.com.pl

Przewodniczący Rady Piotr Hyłka tel. (062) 784-70-27 e-mail: przew_rady@uglubnice.com.pl

Sekretarz Krzysztof Piasta tel. (062) 784-70-27 e-mail: k.piasta@uglubnice.com.pl

Skarbnik Izabela Klatka tel. (062) 784-70-27 e-mail: skarbnik@uglubnice.com.pl

W sprawie informacji na stronę gminną: Informatyk@uglubnice.com.pl

 

Dane do faktur:

Gmina Łubnice

ul. Gen. W. Sikorskiego 102

98-432 Łubnice

NIP: 997-01-32-801

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast